Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu a analytické účely využíváme soubory cookies. Více viz "Ochrana osobních údajů". Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

O NÁS

Již 22 rokem aktivně působíme na českém trhu, jsme ryze českou obchodní společností zabývající se prodejem a servisem laboratorní, analytické a medicínské techniky

Celý článek

 

VETERINÁRNÍ LABORATOŘ

VLAB veterinární laboratoř zajišťuje kompletní biochemická, hematologická, imunologická a další speciální vyšetření  pro veterinární lékaře z celé ČR.

Ve spolupráci se švýcarskou laboratoří HESKA AG provádí vyšetřování alergenů pomocí specifického IgE testování Allercept.

www.vlab.cz

 

KONTAKT
LABtechnik,s.r.o.
Kamenice 771/34
62500 Brno
 547 253 119
E-mail: info@labtechnik.cz

 


Úvod » VETERINÁRNÍ TECHNIKA » Imuno analyzátor FUJIFILM

VETERINÁRNÍ TECHNIKA / Imuno analyzátor FUJIFILM

Imunologický analyzátor FUJIFILM IMMUNO AU10 je nejnovějším přírůstkem firmy FUJIFILM určený pro veterinární kliniky a praxe, který je schopen přesně a správně vyhodnotit koncentraci parametrů T4 (canine/feline), TSH (canine), Kortizolu, BA (žlučové kyseliny) a Progesteronu ve zvířecí krvi. Analyzátor vyniká vysokou spolehlivostí, excelentní přesností a správností měření.

V současnosti jako jediný čistě veterinární analyzátor na trhu je schopen analyzovat koncentraci TSH.

 

Korelační studie FUJFILM AU10V versus CLEIA chemiluminiscence (Immulite).

Ke stažení zde

 

Nově máme k dispozici korelační studii testu FUJIFILM progesteron versus systém CLEIA chemiluminiscence (Immulite) a RIA (Beckmann Coulter), jenž jsou v současnosti považovány jako zlaté standardy v laboratorní diagnostice. Tato studie byla provedena v centru reprodukčních studií CERCA ve Francii pod vedením velmi známého a uznávaného p. Prof. Fontbonne.

Ke stažení zde

 

SPECIFIKACE

 

  • plně automatický a jediný opravdový veterinární imunochemický analyzátor s technologií měření tzv. SPF-Surface Plasmon Fluorescence (fluorescenční detekce na tenké vrstvě) je zárukou správné a přesné analýzy, analyzátor je kvalitativně srovnatelný s velkými imuno analyzátory používanými v klinických laboratořích
  • excelentní přesnost a reprodukovatelnost měření, vysoká odolnost vůči interferencím ve vzorku

  • typ vzorku - plazma/sérum, požadovaný objem 100 ul

  • čas ke změření 1 parametru 8-10 minut, v závislosti na parametru

  • analyzátor je do 3 minut po zapnutí připraven k měření

  • není vyžadována žádná denní údržba

  • pokračující vývoj dalších parametrů

  • zabezpečený přenos výsledků do veterinárních informačních systémů WinVet a Vetis

 

PRINCIP MĚŘENÍ

SPF - Surface Plasmon Fluorescence (fluorescenční detekce na tenké vrstvě) je technologie založená na interakci mezi antigenem a specifickou protilátkou. Nadávkováním vzorku do reagenční kazety dojde k navázání antigenu mezi primární a sekundární protilátku a vytvoření tzv. sendvičového imunokomplexu v případě stanovení koncentrace TSH. Ke stanovení koncentrace např. T4 a Kortizolu je využívána kompetitivní imunochemická reakce mezi stanovovaným analytem a specifickou biovrstvou nanesenou na tenké vrstvě.

Laserový paprsek s p-polarizací jako zdroj světla osvítí měřící pole (tenkou vrstvu) pod  specifickým (rezonančním) úhlem. Světlo laseru je zcela pohlceno dielektrickou vrsvou (vrstva mezi nosnou částí a zlatou vrstvou měřícího pole), kde následně dochází k excitaci volných elektronů, čímž dochází k vytvoření povrchových plazmonů. Tyto plazmony jako zdroj elektromagnetické pole excitují pouze flurescenční značky navázané v imunokomplexech.
Detektor snímá intenzitu záření fluorescenčních značek a tím je stanovována koncentrace antigenu ve vzorku.

Hlavní předností této metody proti jiným imunochemickým metodám je to, že není potřebné vymývat nenávazané fluorescenční značky jako u jiných imunochemických metod (např. Elisa) z důvodu působení plazmonů pouze v biovrstvě (max. do 200 nm od dielektrické vrstvy).

 

REAGENČNÍ KAZETA

Reagenční kazeta se skládá ze tří základních částí: nosná deska s měřícími poli, krycí horní deska a dvě reagenční nádobky.

V první reagenční nádobce dojde ke smíchání nadávkovaného vzorku s lyofilizovanou reagencií 0 (reakční krok - 0), sloužící k zabránění nežádoucích působení interferentů ve vzorku.

Následně je tento promíchaný vzorek nadávkován do druhé reagenční nádobky obsahující lyofilizovanou reagencii 1 (reakční krok 1), kde dojde k promíchání reagencie (protilátka s navázanými fluorescenčními nanočásticemi) se vzorkem a vytvoření první fáze imunoreakce.

V dalším kroku je vzorek nadávkován do průtokové části a je konstantním tokem nasáván do třech měřících polí, které mají rozdílné funkce.

Měřící pole 1: negativní kontrolní pole, na tomto poli nedochází k žádné imunoreakci s analytem, je využíváno ke kompenzaci nespecifické adsorpce.

Měřící pole 2: měřící pole, v tomto poli probíhá druhá fáze imunoreakce, kdy na primární protilátku navázanou na biovrstvě testovacího pole jsou adherovány sekundární protilátky obsahující antigen a fluorescenční částice. Vzniklé imunokomplexy jsou přímo nebo nepřímo úměrné (v závislosti na metodě – sendvičová / kompetitivní) koncentraci antigenu ve vzorku.

Měřící pole 3: pozitivní testovací pole, na tomto poli dochází k imunoreakci mezi sekundárními nanočásticemi a předem známým počtem primárních nanočástic (obsahující bovinní albumin) navázaných na zlaté vrstvě. Při této reakci je porovnáván poměr obsazených a neobsazených primárních nanočástic za  časovou jednotku k získání koeficientu rychlosti kinetické reakce. Tento koeficient slouží ke kompenzaci hodnoty získané na testovacím poli v závislosti na fyzikálně-chemických vlastnostech vzorku (lipemie, hemolýza, ikterus).

 

POSTUP ANALÝZY

Velmi jednoduchá obsluha, k analýze stačí pouze dva kroky.

1. vložení dávkovací špičky, vzorku a reagenční kazety 2. stisknutí tlačítka START
Nejprodávanější produkty