Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
Pracovní doba: Po-Pá 8.00 - 16.00 hod.
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Novinky
11.08.2023
EXIGO H50V
EXIGO H50V EXIGO H50V jako zbrusu nový nástupce velmi kvalitního a osvědčeného analyzátoru EXIGO H400 využívá k analýze krevního obra... číst celé
20.01.2020
FUJIFILM NX700i
FUJIFILM NX700i - výkonný klinický biochemický analyzátor, který jako jediný analyzátor na trhu ve třídě malých analyzátorů pracujícíc... číst celé
01.08.2018
FUJIFILM NX700V
FUJIFILM NX700V - výkonný veterinární biochemický analyzátor, který jako jediný analyzátor na trhu ve třídě malých analyzátorů pracují... číst celé
Zobrazit všechny novinky
KATALOGY

Katalog laboratorní a veterinární techniky LABtechnik a další katalogy výrobců laboratorní technky ke stažení.

  Detail

 

VETERINÁRNÍ LABORATOŘ

VLAB veterinární laboratoř zajišťuje kompletní biochemická, hematologická, imunologická a další speciální vyšetření  pro veterinární lékaře z celé ČR.

Ve spolupráci se švýcarskou laboratoří HESKA AG provádí vyšetřování alergenů pomocí specifického IgE testování Allercept.

  www.vlab.cz

 

KONTAKT

LABtechnik,s.r.o.
Studentská 812/6
62500 Brno
+ 420 547 253 119
E-mail: info@labtechnik.cz

 

  1. Úvod
  2. Prohlášení o ochraně osobních údajů
Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů 

Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace, která se týká určené nebo přímo či nepřímo určitelné fyzické osoby (Subjekt údajů). V dalším textu může být pro označení osobního údaje použito také výrazu „údaj. 

V průběhu zpracování osobních údajů se řídíme platnou Legislativou o ochraně osobních údajů vnitropodnikovými směrnicemi, které ji respektují a zároveň formalizují rozumná očekávání, která lze na bezpečné zacházení s osobními údaji klást.

 

Správce osobních údajů

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Společnost LABtechnik,s.r.o., se sídlem Studentská 812/6, identifikační číslo: 25330586, zapsané v obchodním rejstříku vedeném KS Brno, oddíl C, vložka 26340 (dále jen „LABtechnik“, „Prodávající“ či „Správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů) informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

Rozsah zpracování osobních údajů

V jakém rozsahu jsou osobní údaje zpracovávány?

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

Kategorie subjektu údajů a Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

O kom a jaké údaje zpracováváme? Zde je výčet:

ZÁKAZNÍK: Identifikační údaje (Jméno a Příjmení), Kontaktní údaje (adresa, telefon, e-mail), Fakturační údaje a Jiné nezbytné údaje k dosažení účelu

DODAVATEL: Identifikační údaje (Jméno a Příjmení), Kontaktní údaje (adresa, telefon, e-mail) a Jiné nezbytné údaje k dosažení účelu

POPTÁVAJÍCÍ ZÁKAZNÍCI: Jméno a Příjmení, kontaktní údaje (e-mail nebo tel. číslo, popřípadě obojí)

NÁVŠTĚVNÍCI WEBOVÝCH STRÁNEK: více viz Cookies

REGISTROVANÝ UŽIVATEL (na stránkách www.labtechnik.cz, www.sousvide.cz): Jméno a příjmení, kontaktní údaje (e-mail, tel. číslo) a dodací adresa, popř. fakturační údaje. Na stránkách www.vlab.cz: Jméno, e-mail.

A DÁLE:

Údaje uživatelů, kteří prostřednictvím Elektronického kontaktního formuláře na webových stránkách www.labtechnik.cz, www.sousvide.cz, www.vlab.cz kontaktují společnost LABtechnik s dotazem. Pro tento účel jsou zpracovávány tyto osobní údaje: jméno a příjmení, telefon a e-mail.

Účel zpracování osobních údajů

Za jakým účelem LABtechnik zpracovává Vaše osobní údaje?

ZÁKAZNÍK: Za účelem řádného a prokazatelného poskytnutí zboží a služeb a provedení úkonů s tím spojených, zejména zpracování objednávek (provedených prostřednictvím e-mailu, webové stránky, telefonicky či ústně) a kupních smluv, doručení zásilek, fakturaci zboží a služeb, vymáhání pohledávek, zákaznické podpory, servisních služeb a průkaznosti podnikatelské činnosti LABtechnik, zpracováváme nezbytné osobní údaje.

Osobní údaje o zákaznících jsou také zpracovávány za účelem tvorby interních statistik o množství prodaného zboží a služeb, zasílání obchodních sdělení a to za účelem oprávněného zájmu Správce.

DODAVATEL: Nezbytné osobní údaje zástupců našich dodavatelů a partnerů zpracováváme za účelem řádného plnění z uzavřených smluv, nebo ochrany/realizace oprávněných zájmů v obchodním vztahu a podnikání. Osobní údaje jsou také zpracovávány za účelem plnění zákonných povinnosti.

POPTÁVAJÍCÍ ZÁKAZNÍCI: Údaje o poptávajících zákaznících jsou získávány od samotných subjektů údajů, kteří projevili zájem o daný druh zboží či služby a LABtechnik tyto údaje shromažduje za účelem oprávněného zájmu tyto zákazníky kontaktovat a uzavřít s nimi objednávku či kupní smlouvu.

Za účelem informování o důležitých skutečnostech souvisejících s činností LABtechnik, jakožto i nabízení zboží a služeb (především nabízení takového zboží a služeb, které jsou dle předchozích nákupů pro zákazníka atraktivní/nebo které je možno předpokládat, že zákazník může chtít poptávat - jedná se o nabídku podobného zboží!) zákazníkům či poptávajícím zákazníkům zpracováváme kontaktní údaje těchto osob za účelem oprávněného zájmu společnosti LABtechnik (rozvoj našeho podnikání).

REGISTROVANÝ UŽIVATEL (na stránkách www.labtechnik.cz, www.sousvide.cz): Údaje ze zákaznických účtů jsou zpracovávány za účelem zřízení a administrace uživatelského účtu a nabídnutí pohodlnějšího nákupního zážitku a to na základě udělení Vašeho souhlasuse zpracováním osobních údajů pro účely registrace uživatelského účtu. Na stránkách www.vlab.cz za účelem poskytnutí cenové nabídky uživatelům, kteří se registrují na základě oprávněného zájmu LABtechnik.

A DÁLE:

Za účelem odpovídání na dotazy vznesené prostřednictvím formuláře na webových stránkách zpracováváme osobní údaje návštěvníků na základě oprávněného zájmu LABtechnik.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme následovně:

ZÁKAZNÍK:

Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

DODAVATEL:

Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

POPTÁVAJÍCÍ ZÁKAZNÍCI: Osobní údaje o poptávajících zákaznících jsou zpracovávány po dobu 2 let. Pokud poptávající zákazník nakoupí během této doby zboží či službu od LABtechnik, pak bude brán jako Zákazník a platí pro něj doba zpracování osobních údajů jako pro Zákazníka.

REGISTROVANÝ UŽIVATEL (na stránkách www.labtechnik.cz, www.sousvide.cz, www.vlab.cz): U zákaznických účtů udělujete Souhlas na zpracování po dobu 5 let pokud tuto dobu neprodloužíte. K prodloužení dochází aktivním využíváním uživatelského účtu, čili při každém přihlášení do uživatelského účtu.

A DÁLE:

Komunikace prostřednictvím elektronického kontaktního formuláře po dobu 2 let.

Některé údaje jsou uloženy také po dobu, po kterou je LABtechnik povinnen jakožto správce osobní údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů.

Po uplynutí těchto lhůt jsou data smazány.

Jsou data předávány třetím osobám?

Nejdříve Vás chceme upozornit, že Vaše osobní údaje využíváme a zpracováváme POUZE pro deklarované účely výše, které souvisejí s podnikatelskou činností společnosti LABtechnik.

Osobní údaje pro LABtechnik zpracovávají také zpracovatelé:

a) Účetní firma

b) Poskytovatel služby ESHOP-RYCHLE.cz, provozované společností Golemos s.r.o., sídlem: Zátkovo nábř. 448/7, 370 01 České Budějovice, Česká republika

c) Poskytovatel služby Pohoda-ekonomický software, provozované společnosti STORMWARE s.r.o., Za Prachárnou 4962/45, 586 01 Jihlava, Česká republilka

d) Poskytovatel služby Laboratorní informační systém, provozované společností DS Soft Olomouc, spol. s.r.o., Okružní 1300/19, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

d) Poskytovatelům doručovacích služeb (kteří ve vztahu k Vašim osobním údajům vystupují jako Správci)

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Jak je zajištěna bezpečnost Vašich osobních údajů?

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a mají povinnost zachovávat mlčenlivost. Zároveň jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů a vnitropodnikových směrnic.

Práva subjektů osobních údajů

Jakými PRÁVY vy, jako fyzická osoba, o které zpracováváme osobní údaje disponujete?

Právo požadovat informace nebo vysvětlení

Tímto Prohlášením o zpracování údajů jsou poskytnuty základní informace o rozsahu zpracování osobních údajů, které provádíme, a základních náležitostech tohoto zpracování. Na Vaši žádost poskytneme bližší informace o zpracování Údajů, které se Vás týkají, je-li to nezbytné pro zajištění spravedlivého a transparentního zpracování.

Právo na přístup k osobním údajům

Na Vaši žádost Vám sdělíme informaci o tom, zda zpracováváme osobní údaje, které se Vás týkají a v jakém rozsahu. Na vaši žádost Vám poskytneme i kopii těchto údajů.

Právo na opravu osobních údajů nebo doplnění osobních údajů

Jestliže zpracováváme Vaše údaje, máte právo požadovat jejich opravu v nepřesnostech, případně doplnit neúplné osobní údaje.

Právo na výmaz

Jestliže Vaše údaje zpracováváme, pak při splnění určitých podmínek máte právo požadovat, abychom Vaše údaje zlikvidovali a dále je neuchovávali. Takové žádosti co nejdříve, nejpozději však do 30 dní vyhovíme, jestliže:

  • již nepotřebujeme Vaše údaje pro účel, za kterým jsme je shromáždili, nebo pro slučitelný oprávněný účel,
  • zpracováváme osobní údaje výlučně na základě Vašeho Souhlasu, který nám byl od Vás poskytnut,
  •  byla vznesena námitka proti zpracování při jejímž posouzení vyšlo najevo, že v konkrétní situaci převažuje Váš zájem na ochraně soukromí nad zájmem společnosti LABtechnik na zpracování těchto Údajů, nebo se jedná o námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu.

Je nutné Vás informovat, že v případě naprosté většiny osobních údajů, které zpracováváme, tak činíme ze zákonných důvodů. U takových údajů není možné úspěšně požadovat jejich výmaz, jestliže ještě nepominul účel jejich zpracování.

Právo vznést námitky a právo na omezení zpracování

Kdykoli máte právo vznášet námitky pro zpracování Vašich osobních údajů. Jedná se zejména o situace, kdy jste neměli možnost ovlivnit to, že Vaše údaje zpracováváme, a zároveň se nejedná o plnění právní povinnosti nebo životně důležitý zájem. Námitky posuzujeme dle podmínek Legislativy o ochraně údajů a v případě, že jim vyhovíme, údaje v namítaném rozsahu vymažeme nejpozději do 30 dnů.

Zároveň každý, jehož osobní údaje zpracováváme, má právo nás požádat, abychom omezili zpracování jeho osobních údajů. Takové žádosti vyhovíme, jestliže naplní podmínky dané Legislativou o ochraně osobních údajů, především pokud by byla zpochybněna přesnost osobních údajů, jejich zákonné zpracování, nebo potřebnost pro dosažení účelu, pro který jsme osobní údaje shromáždili.

Právo kdykoli odvolat poskytnutý Souhlas se zpracováním Údajů

Pokud jsme Vás požádali o souhlas se zpracováním Vašich údajů, za konkrétním účelem a v konkrétním rozsahu, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat a to způsobem, který k tomu nabízíme (např. odpovědí na zaslaný e-mail slovem NE) nebo uplatněním tohoto práva prostřednictvím některého ze způsobů, které LABtechnik nabízí (prostřednictvím e-mailu či zasláním dopisu na adresu sídla společnosti LABtechnik).

Pokud nás chcete v souvislosti s Vašimi právy kontaktovat, využijte následující e-mail: osobniudaje@labtechnik.cz. Děkujeme!

 

 Cookies:

Co jsou soubory cookies:

Malé soubory které vzniknou navštívením každé webové stránky umožňující uchovávat specifické informace o PC návštěvníků webových stránek během návštěvy webových stránek prodávajícího. Cookies pomáhají zjistit např. frekvenci návštěv, počet návštěvníků a upravovat naše nabídky tak, aby byly pro zákazníka přehledné a efektivní a uchovat preferovaná uživatelská nastavení. Další informace můžete získat i např. ZDE

Jaké cookies jsou při návštěve využívány?

Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webových stránek www.labtechnik.cz,  www.vlab.cz, www.sousvide.cz užívá na těchto webových stránkách soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

  • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách
  • základní funkčnosti webových stránek

Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný nastavit v rámci nastavení prohlížeče (více níže). Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Nesouhlasíte s použitím cookies?

Nastavení použití souborů cookies je součástí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies ve výchozím nastavení automaticky přijímá. 

Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie.

Informace o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících webových stránkách nebo v další dokumentaci internetových prohlížečů:

Chrome

Firefox

Internet Explorer

Účinnost: 25.5.2018

Na českém trhu zastupujeme níže uvedené společnosti:

                       

 

Informace pro zákazníky
Kde nás najdete

RYCHLÝ KONTAKT
LABtechnik,s.r.o.
Pracovní doba: Po-Pá 8.00 - 16.00 hod.
LABtechnik © 1997 - 2022 / všechna práva vyhrazena.